تبلیغات
نسیم عشق - آموخته ام ...
پنجشنبه 25 شهریور 1389

آموخته ام ...

   نوشته شده توسط: سید محمود خلخالی    


آموخته ام

آموخته ام : که مهم بودن خوب است اما خوب بودن از آن مهم تر

آموخته ام : که تنها اتفاقات کوچک زندگی است که زندگی را تماشایی می کند .

آموخته ام : که پروردگار یکتا همه چیز را در یک روز نیافرید پس چطور می شود که همه چیز را در یک روز به دست آورد

آموخته ام : که چشم پوشی از حقایق آنها را تغییر نمی دهد

آموخته ام : که در جستجوی محبت و خوشبختی زمانی برای تلف کردن وجود ندارد

آموخته ام : که اگر در ابتدا موفق نشدم با شیوه ای جدید تر دوباره بکوشم

آموخته ام : که موفقیت یک تعریف دارد آن هم باور کردن موفقیت است

آموخته ام : که تنها کسی مرا شاد می کند که می گوید تو مرا شاد کردی

آموخته ام : که گاهی مهربان بودن بسیار مهم تر از درست بودن است

آموخته ام : که هرگز نباید به هدیه یی که از طرف کودکی داده می شود نه گفت

آموخته ام : که در آغوش داشتن کودکی به خواب رفته یکی از آرامش بخش ترین حس های دنیا را درون آدم بیدار می کند

آموخته ام : که زندگی مثل طاقه ی پارچه است هرچه به انتهای آن نزدیک تر می شود سریع تر می گذرد .

آموخته ام : که باید شکر گزار باشیم که هر چه از خدا می خواهیم به ما نمی دهد

آموخته ام : که وقتی نوزادی انگشت کوچک شما را در مشت کوچکش می گیرد در واقع شما را به اسارت زندگی در می آورد

آموخته ام : که هر چه زمان کمتری داشته باشیم کارهای بزرگتری انجام می دهیم

آموخته ام : که هیشه برای کسی که به هیچ عنوان قادر به کمکش نیستسم دعا کنیم .

آموخته ام : که زندگی جدی است ولی ما نیاز به دوستی داریم که لحظه ای با او از جدی بودن دور باشیم .

آموخته ام : که تنها چیزی که یک شخص می خواهد فقط دستی است برای گرفتن دست او و قلبی برای فهمیدنش

آموخته ام : که لبخند ارزان ترین راهی است که می توان نگاه را وسعت بخشید

آموخته ام : که باد با چراغ خاموش کاری ندارد

آموخته ام:که به چیزی که دل ندارد نباید دل بست

آموخته‌ام: که خوشبختی، جستن آن است نه پیدا کردن آن


برچسب ها: مجری برنامه ، مجری صحنه ، مجری ، گوینده ، سید محمود خلخالی ، خلخالی ،

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس