تبلیغات
نسیم عشق - خدای مهربانیها ...
دوشنبه 4 بهمن 1389

خدای مهربانیها ...

   نوشته شده توسط: سید محمود خلخالی    

 

امشب آمده ام  قدری از این دوری بکاهم ...

امشب دوباره آمده ام ...

                آمده ام برای دیدنت ...

                                             برای بوئیدنت ...

                                                                  برای شنیدنت ...

                                                                                       برای عرض ارادت ...

فقط نگو که سرم را بلند کنم ...

فقط نگو بروم ... فقط نگو نمیشود ... فقط نگو نمیتوانم ...

قابلم بدان !

امانم ده! که :       من لی غیرک ...

مهربانم !

حتی اگر هم بگویی برو دیگر نمیشود ، بخدایی خودت نمیشود ...

خوب من ! من از دوری آمده ام ... خسته ام ...

من از عمق کبر  و غرور آمده ام !

من از سرای کین و دورنگی آمده ام ، از بطن هر چه پلیدیست ،

از هر چه ناسپاسی و تاریکیست ؛آمده ام ...

اما باور کن ، باور کن تا توانسته ام تنهای تنها آمده ام ...

تا توانسته ام خالصانه آمده ام ... برای تو آمده ام ...

و خوب میدانم که تو منصف تر از آنی که بگویی بروم !

...

چیز قابلی هم نداشت که برایت بیاورم ، دست خالیه دست خالی ...

مثل همیشه ...

راستی مهربانم !

اگر سرم پایین است ، به پای بی ادبیم مگذار .

من بی ادب نیستم ... فقط نمیتوانم سر از زمین بگیرم .

به خدایی خودت سرم سنگین است ! سرم سنگین است و دلم رسوا ...

وقت آمدن ، تمام راه ، به اینکه شاید قبولم نکنی فکر میکردم ، اما نگران نبودم ...

اما نگران نبودم ، چون تو را خوب میشناسم ...

من خدای خودم را خوب میشناسم ؛

میدانم خدای من غریب نواز است ....

خدای من ! از اینکه تا به امروز مرا عزیز خودت شمرده ای و عزت داده ای

تو را شکر میگویم ...

شکر که هستی ... شکر ... 

شکر که هستی تا مرا دلیلی باشد برای زندگی .

شکر که مهربانی برای نامهربانی هایم .

شکر که امیدی در نا امیدی هایم .

آشنا ترین غریب به دنیای من !

و هزار شکر که هنوزم دوستم داری ...


برچسب ها: مجری ، مجری برنامه ، مجری صحنه ، گوینده ، سید محمود خلخالی ، خلخالی ،

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس